الگوریتم پنگوئن گوگل

الگوریتم پنگوئن گوگل ( Google Penguin ) ، این پنگوئن هیچکس را دوست ندارد

با سلام خدمت کاربران سایت سئورب در این قسمت به الگوریتم پنگوئن گوگل می پردازیم. پنگوئن ، حیوان شکاری گروهی پنگوئن پرنده ای است که پرواز نمی کند ، در دریا زندگی می کند و تامین غذایش از شکار ماهی هاست . آن ها با جست و جوی تیمی نسبت به شکار ماهی ها اقدام می کنند . خوب است بدانیم که پنگوئن ها آب دریا را تصفیه و به اکوسیستم جانوری کمک می کنند . ممکن است علت نامگذاری یکی از الگوریتم های گوگل ، استفاده از روش گروهی جست و جو و همچنین خاصیت تصفیه کنندگی آب دریا ها توسط این جانداران باشد . الگوریتم پنگوئن گوگل الگوریتم پنگوئن به شناسایی سایت هایی می پردازد که با ...

ادامه مطالب